Welkom bij de Beverboot

HomepagePicture

Kinderdagverblijf de Beverboot is een afdeling van kinderdagverblijf Bloemenhove en biedt kinderopvang in groepsverband voor 14 kinderen, verdeeld over 2 leefgroepen.

Het is een kwaliteitsvolle, toegankelijke en betaalbare kinderopvang.

Er is extra aandacht voor kinderen die meer zorg nodig hebben door hun ontwikkeling of omwille van hun sociale omgeving.

De opvangprijs wordt op basis van je inkomen bepaald. Er zijn kortingen als je meerdere kinderen ten laste hebt. Een sociaal tarief is mogelijk.

De Beverboot is onderdeel van Zorgbedrijf Roeselare.

Voor wie?

  • niet schoolgaande kinderen
  • kinderen met een bijzondere zorgbehoefte
  • alle gezinnen, zonder enig onderscheid te maken op grond van cultuur, maatschappelijke afkomst, nationaliteit, geslacht, geloofs- of levensovertuiging, …

Praktisch

Opvang van maandag – vrijdag: 07u – 18u15